Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach :

wtorek 17:00-20:00

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 1. Czytanie i słuchanie.
 2. Samokształcenie i docieranie do informacji.
 3. Świadomość językowa.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 1. Wstępne rozpoznanie.
 2. Analiza.
 3. Interpretacja.
 4. Wartości i wartościowanie.

III. Tworzenie wypowiedzi.

 1. Mówienie i pisanie.
 2. Świadomość językowa.

IV. Lektury

 1. Teksty poznawane w całości.
 2. Teksty poznawane w całości lub w części.
 3. Inne.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego:

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

Charakterystyka egzaminu ustnego:

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym.

Charakterystyka egzaminu pisemnego:

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z dwóch części:

a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,

b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 180 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: język polski poziom podstawowy

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:

 • zrozumiesz teksty o skomplikowanej budowie;
 • dostrzeżesz sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
 • rozpoznasz funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji;
 • będziesz mieć świadomość kryteriów poprawności językowej.

II Analiza i interpretacja tekstów kultury:

 • zastosujesz w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki;
 • w interpretacji tekstu wykorzystasz wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany;
 • poznasz niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki;
 • odczytasz rozmaite sensy dzieła;
  dokonasz interpretacji porównawczej.

III Tworzenie wypowiedzi:

 • zbudujesz wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności;
 • zastosujesz w nich podstawowe zasady logiki i retoryki;
 • będziesz mieć świadomość własnej kompetencji językowej.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.