Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 1. Czytanie i słuchanie.
 2. Samokształcenie i docieranie do informacji.
 3. Świadomość językowa.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 1. Wstępne rozpoznanie.
 2. Analiza.
 3. Interpretacja.
 4. Wartości i wartościowanie.

III. Tworzenie wypowiedzi.

 1. Mówienie i pisanie.
 2. Świadomość językowa.

IV. Lektury

 1. Teksty poznawane w całości.
 2. Teksty poznawane w całości lub w części.
 3. Inne.

Charakterystyka egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym:

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający 2 tematy wypracowania do wyboru, w tym jeden wymagający napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich.

Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat. Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • po określonym interwale czasowym są przeprowadzane matury próbne – sprawdzane przez naszych nauczycieli matematyki,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: język polski poziom rozszerzony

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:

 • zrozumiesz teksty o skomplikowanej budowie;
 • dostrzeżesz sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
 • rozpoznasz funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji;
 • będziesz mieć świadomość kryteriów poprawności językowej.

II Analiza i interpretacja tekstów kultury:

 • zastosujesz w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki;
 • w interpretacji tekstu wykorzystasz wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany;
 • poznasz niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki;
 • odczytasz rozmaite sensy dzieła;
  dokonasz interpretacji poórwnawczej.
 • III Tworzenie wypowiedzi:

  • zbudujesz wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności;
  • zastosujesz w nich podstawowe zasady logiki i retoryki;
  • będziesz mieć świadomość własnej kompetencji językowej.

  Kursy maturalne

  Język polski

  podstawowy

  Matematyka

  podstawowa

  Język angielski

  podstawowy

  Geografia

  rozszerzona

  WoS

  rozszerzony

  Język polski

  rozszerzony

  Matematyka

  rozszerzona

  Język angielski

  podstawowy

  Geografia

  rozszerzona „ULTRA”

  WoS

  rozszerzony „ULTRA”

  Centrum EduProfit

  pusty

  Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

  Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
  linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
  linie autobusowe – 194, 662.

  NIP: 637-207-83-84
  REGON: 361392523

  Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
  BANK PEKAO
  SWIFT: PKOP PL PW
  72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

  Centrum EduProfit

  ul. Chmieleniec 39,

  linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

  linie autobusowe: 194, 662.