Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach:

środa 17:15-19:45

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Liczby rzeczywiste.
 2. Wyrażenia algebraiczne.
 3. Równania i nierówności.
 4. Funkcje.
 5. Ciągi.
 6. Trygonometria.
 7. Planimetria.
 8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 9. Stereometria.
 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

Opis arkusza dla poziomu podstawowego:

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:

~

I grupa zawiera zadania zamknięte.

Dla każdego z tych zadań są podane cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. Każde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 0–1. Zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi.

Zdający podaje krótkie uzasadnienie swojej odpowiedzi. Zadania z tej grupy punktowane są w skali 0–2.

l

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Zadania te wymagają starannego zaplanowania strategii rozwiązania oraz przedstawienia sposobu rozumowania i są punktowane w skali 0–4, 0–5 albo 0–6.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: matematyka poziom podstawowy

I Wykorzystanie i tworzenie informacji:

zinterpretujesz tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania zinterpretujesz otrzymany wynik.

II Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji:

użyjesz prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych.

III Modelowanie matematyczne:

dobierzesz model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenisz trafność modelu.

IV Użycie i tworzenie strategii:

zastosujesz strategię, która jasno wynika z treści zadania.

V Rozumowanie i argumentacja:

poprowadzisz proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.