Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach :

czwartek 17:15-19:45

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

 1. Liczby rzeczywiste.
 2. Wyrażenia algebraiczne.
 3. Równania i nierówności.
 4. Funkcje.
 5. Ciągi.
 6. Trygonometria.
 7. Planimetria.
 8. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej.
 9. Stereometria.
 10. Elementy statystyki opisowej. Teoria prawdopodobieństwa
  i kombinatoryka.
 11. Rachunek różniczkowy.

Opis arkusza dla poziomu rozszerzonego:

Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań:

~

I grupa zawiera zadania zamknięte.

Dla każdego z tych zadań zdający wskazuje właściwą odpowiedź, zaznaczając swoją decyzję na karcie odpowiedzi. Zadania punktowane są w skali 0-1.

II grupa zawiera zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, w tym zadania z kodowaną odpowiedzią

Zadania te punktowane są w skali 0–2, 0–3 albo 0–4. W zadaniach z kodowaną odpowiedzią zdający udziela odpowiedzi wpisując żądane cyfry otrzymanego wyniku do odpowiedniej tabeli. Ocenie podlega tylko zakodowana odpowiedź.

l

III grupa zawiera zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi.

Rozwiązując zadania z tej grupy, zdający w szczególności ma wykazać się umiejętnością rozumowania oraz dobierania własnych strategii matematycznych do nietypowych warunków. Zadania te punktowane są w skali 0–5, 0–6 albo 0–7.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: matematyka poziom rozszerzony

I Wykorzystanie i tworzenie informacji:

użyjesz języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

II Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji:

zrozumiesz i zinterpretujesz pojęcia matematyczne oraz będziesz operować obiektami matematycznymi.

III Modelowanie matematyczne:

zbudujesz model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia.

IV Użycie i tworzenie strategii:

utworzysz strategię rozwiązania problemu.

V Rozumowanie i argumentacja:

utworzysz łańcuch argumentów i uzasadnisz jego poprawność.

Kursy maturalne

Język polski

podstawowy

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona

WoS

rozszerzony

Język polski

rozszerzony

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

podstawowy

Geografia

rozszerzona „ULTRA”

WoS

rozszerzony „ULTRA”

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej „Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.