Aktualnie posiadamy wolne miejsca w następujących grupach:

Czwartki 17:00 – 20:00

JEDYNIE 202 ZŁ / M-C

Zadzwoń 668 189 959 lub napisz do nas już teraz eduprofit.kontakt@gmail.com

mgr Marcin T*****

mgr Marcin T*****

Nauczyciel j. polskiego

Absolwent studiów polonistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny, nauczyciel z pasją i sukcesami.

 

Opis arkusza dla poziomu podstawowego:

Na rozwiązanie zadań z arkusza zdający ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

Charakterystyka egzaminu ustnego:

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części: przygotowania, wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym.

Charakterystyka egzaminu pisemnego:

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny, który składa się z dwóch części:

a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,

b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 180 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 1. Czytanie i słuchanie.
 2. Samokształcenie i docieranie do informacji.
 3. Świadomość językowa.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 1. Wstępne rozpoznanie.
 2. Analiza.
 3. Interpretacja.
 4. Wartości i wartościowanie.

III. Tworzenie wypowiedzi.

 1. Mówienie i pisanie.
 2. Świadomość językowa.

IV. Lektury

 1. Teksty poznawane w całości.
 2. Teksty poznawane w całości lub w części.
 3. Inne.

Przyswojone umiejętności: język polski poziom podstawowy

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:

 • zrozumiesz teksty o skomplikowanej budowie;
 • dostrzeżesz sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
 • rozpoznasz funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji;
 • będziesz mieć świadomość kryteriów poprawności językowej.

II Analiza i interpretacja tekstów kultury:

 • zastosujesz w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki;
 • w interpretacji tekstu wykorzystasz wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany;
 • poznasz niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki;
 • odczytasz rozmaite sensy dzieła;
  dokonasz interpretacji porównawczej.

III Tworzenie wypowiedzi:

 • zbudujesz wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności;
 • zastosujesz w nich podstawowe zasady logiki i retoryki;
 • będziesz mieć świadomość własnej kompetencji językowej.
Kursy maturalne

Język polski

podstawowy + egz. ustny

Matematyka

podstawowa

Język angielski

podstawowy + egz. ustny

Geografia

rozszerzona

Matematyka

rozszerzona

Język angielski

rozszerzony

WoS

rozszerzony

Centrum EduProfit

pusty

Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej “Chmieleniec”:
linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
linie autobusowe – 194, 662.

NIP: 637-207-83-84
REGON: 361392523

Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
BANK PEKAO
SWIFT: PKOP PL PW
72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

Centrum EduProfit

ul. Chmieleniec 39,

linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

linie autobusowe: 194, 662.