Szczegółowe wymagania poruszane na kursie maturalnym:

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

 1. Czytanie i słuchanie.
 2. Samokształcenie i docieranie do informacji.
 3. Świadomość językowa.

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

 1. Wstępne rozpoznanie.
 2. Analiza.
 3. Interpretacja.
 4. Wartości i wartościowanie.

III. Tworzenie wypowiedzi.

 1. Mówienie i pisanie.
 2. Świadomość językowa.

IV. Lektury

 1. Teksty poznawane w całości.
 2. Teksty poznawane w całości lub w części.
 3. Inne.

Charakterystyka egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym:

Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny zawierający 2 tematy wypracowania do wyboru, w tym jeden wymagający napisania wypowiedzi argumentacyjnej, drugi – interpretacji porównawczej dwóch tekstów literackich.

Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat. Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut.

Przebieg zajęć:

 • każde zajęcia trwają około 150 minut,
 • na zajęciach zadania otrzymasz w formie wygodnych kopii,
 • zajęcia są podzielone na powtórkę materiału, rozwiązywanie zadań maturalnych oraz wskazówki udzielane przez nauczyciela odnośnie umiejętności rozwiązywania arkusza maturalnego,
 • po określonym interwale czasowym są przeprowadzane matury próbne – sprawdzane przez naszych nauczycieli matematyki,
 • zakończenie zajęć oznacza wstęp do zajęć kolejnych, ponieważ z naszymi nauczycielami będziesz w kontakcie e-mail,
 • na zajęciach zostaną Ci udzielone wskazówki, co do czynności, które należy podjąć w domu – są to jednak cele drugorzędne, ponieważ nasze kursy są przygotowane tak, abyś to właśnie na nich przygotował się do matury!

Po ukończeniu kursu:

 • będziesz mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań i wielu arkuszy maturalnych,
 • nie zaskoczy Cię żadne zadanie na egzaminie dojrzałości,
 • będziesz w stanie odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak najlepszy wynik maturalny,
 • będziesz w stanie hierarchizować zadania na arkuszu maturalnym,
 • poznasz wiele umiejętności pozwalających zastosować metody komunikacyjne i kompensacyjne do rozwiązania nawet najtrudniejszych z pozoru zadań,
 • posiądziesz wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu maturalnego,
 • i wiele, wiele więcej…!

Przyswojone umiejętności: język polski poziom rozszerzony

I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:

 • zrozumiesz teksty o skomplikowanej budowie;
 • dostrzeżesz sensy zawarte w strukturze głębokiej tekstu;
 • rozpoznasz funkcje tekstu i środki językowe służące ich realizacji;
 • będziesz mieć świadomość kryteriów poprawności językowej.

II Analiza i interpretacja tekstów kultury:

 • zastosujesz w analizie podstawowe pojęcia z zakresu poetyki;
 • w interpretacji tekstu wykorzystasz wiedzę o kontekstach, w jakich może być on odczytywany;
 • poznasz niezbędne dla lektury fakty z historii literatury i innych dziedzin humanistyki;
 • odczytasz rozmaite sensy dzieła;
  dokonasz interpretacji poórwnawczej.
 • III Tworzenie wypowiedzi:

  • zbudujesz wypowiedzi o wyższym stopniu złożoności;
  • zastosujesz w nich podstawowe zasady logiki i retoryki;
  • będziesz mieć świadomość własnej kompetencji językowej.
  Kursy maturalne

  Język polski

  podstawowy + egz. ustny

  Matematyka

  podstawowa

  Język angielski

  podstawowy + egz. ustny

  Geografia

  rozszerzona

  Język polski

  rozszerzony

  Matematyka

  rozszerzona

  Język angielski

  rozszerzony

  WoS

  rozszerzony

  Centrum EduProfit

  pusty

  Kursy maturalne prowadzimy przy ul. Chmieleniec 39.

  Jesteśmy zaledwie 5 min. od przystanku komunikacji miejskiej “Chmieleniec”:
  linie tramwajowe – 11, 18, 23, 52, 62, 72,
  linie autobusowe – 194, 662.

  NIP: 637-207-83-84
  REGON: 361392523

  Numer konta do wpłat krajowych i międzynarodowych:
  BANK PEKAO
  SWIFT: PKOP PL PW
  72 1240 4940 1111 0000 5499 3372

  Centrum EduProfit

  ul. Chmieleniec 39,

  linie tramwajowe: 11,18,23,52,62,72,194,662;

  linie autobusowe: 194, 662.